thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
làm sao tôi nhớ nổi chuyện gì xảy ra, dẫu chỉ mới hôm qua!
 
với thói quen quái quỉ
trong ngày là hễ chừng
độ mười mấy cô đẹp
đẹp lướt ngang mặt thì
 
liền cho hôm đó mình
đã gặp một ẩn dụ
hay ẩn số hay gì
gì đấy! và thực quái
 
quỉ cứ đinh ninh một
cách dứt khoát mình có
bổn phận giải mã (!) thế
là cứ như in trong
 
đầu như mang vết chàm
ngay giữa trán có đi
tận đẩu đâu về tận
chốn xó xỉnh nào hễ
 
đêm xuống nằm hết lộn
đầu tới lộn cổ cố
suy nghĩ làm sao giải
mã cho được ẩn dụ
 
hay ẩn số hay gì
gì đấy! trót đã gặp
trong ngày! vậy rồi có
tìm ra cách giải mã
 
cũng chỉ buộc mồm thốt
kêu: ối! đàn bà tất
khác đàn ông (!) và đồng
thời thực quái quỉ cứ
 
đi tự hỏi “giờ này
mấy giờ nhỉ!” chỉ thế
thôi mà quái quỉ lắm
sáng dậy sáng nào cũng
 
phờ phạc hễ chim bay
ngang đầu liền buộc mồm
“ối! lũ chim thì có
khác gì gái đẹp chứ!”
 
và đồng thời lại đếm
một hai ba bốn... thực
hết sức quái quỉ
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018