thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
vô đề
 
... gửi đinh hồng nghi.
 
dỗ riết không tài nào hòng
hết đòi đoạn (!) ối cuộc đời
mấy năm hơi? mặc kệ thế
gian có hằng giây phút đổi
 
thay đi! vào buồng tắm đứng
trước gương soi lâu lắm mới
có dịp quan sát kĩ lưỡng
toàn bộ khuôn mặt nom ôi!
 
nhếch nhác đần độn làm sao
đâm chán ngán chính mình liền
nghe tiếng tôi thở dài ra
cực não nuột (...) trở ra buồng
 
ngoài lâu lắm mới có dịp
quan sát kĩ lưỡng toàn bộ
căn buồng đi tới đi lui
đi vòng quanh căn buồng bất
 
thần chết ngay đây giờ phút
này thì có nghĩa lý gì
chứ! nơi cuộc lữ này đời
tôi dù chỉ một chút ý
 
nghĩa cũng chả ai đâu hiểu
thấu (!) ngồi xuống ghế bành lâu
lắm mới có dịp quan sát
kĩ lưỡng toàn bộ ý nghĩ
 
vừa nẩy thấy mình sống có
chút lì lợm nghen! đưa lưỡi
liếm giọt giọt sương sa trên
mặt việc chong mắt đêm trường
 
nọ nay có phần lì lợm
không kém thôi từ rày chỉ
nước phải tin chắc mọi chuyện
đã đang xảy diễn trên đời
 
mình chẳng qua tiền kiếp tôi
chỉ như kẻ chuyên nhiễu sự
nhiễu sự đến độ một cách
hết sức phi lý.
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018