thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
sự cố nhức đầu
 
tôi thấy tôi thực sự vừa bị tách rời
có thêm một tôi nữa
và liền
một tôi vừa bị tách rời bị thả cho đi lên
đi xuống
 
độc trên đường lớn
 
bên mình sứ mệnh duy nhất
- làm sao phải
tìm
ra định mệnh của tôi thực sự
chưa bị tách rời
 
“khà khà!” vừa đi
một tôi vừa bị tách rời toét mồm
cười
tôi thực sự nhận thấy thì ra tiếng cười
kêu: khà khà
 
cũng bị đặt để chờ đúng lúc mới cười được
vang thế
 
chung quanh hiện thời chung chung
kể cả đất
trời
mang màu thảm đạm (đấy là cảm nhận của
một tôi vừa bị tách rời) đồng thời
tôi thực sự cũng nhận
 
thấy
tâm trạng rốt cùng sẽ bị đặt
để
làm sao cho buồn
buồn dài hơn (quái
 
quái!)
thành thử cố hết sức tự nhập lại
với một tôi vừa bị tách rời
thôi
 
nói chung
chung
khi tôi thực sự loay hoay tìm cách
hòng tự nhập lại
thì một tôi bị tách rời cứ toét mồm cười
nói (chung chung)
- còn sống
dù chỉ khoảnh khắc
vẫn phải dính với cuộc đời này..
 
tại sao!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018