thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thơ, ở san francisco
 
[photo: Vương Ngọc Minh]
 
 

thơ, ở san francisco

 
trưa hôm qua tôi ngồi
ngửa hết cả người ra
ngắm cô bé da màu
lắc vòng cô bé lắc
 
cực thiện nghệ mặc cuộc
đời hiển hiện phía trước
cá thịt hoa trái nhà
chung cư sở xã hội
 
quản lí chu cấp kể
cả dăm đồng dằn túi
ít/nhiều không thành vấn
đề ngày mai dẫu mưa
 
gió cuộc đời sở xã
hội có phũ phàng cá
nhân tôi vẫn ngồi ngửa
hết cả người ra (không
 
nói làm gì!) bảo chọn
giữa sống chết ngay đây
nhá! chả riêng gì cô
bé da màu lắc vòng
 
cá nhân tôi không chút
phù phiếm chúng tôi sẽ
chọn ngay phía sống còn
cho tới khi ngồi lại
 
tư thế của kẻ biết
phải làm gì với cuộc
đời bao giờ cũng ngửa
hết ra kể cả chuyện
 
sống chết (phần cô bé
da màu có trở nên
người lắc vòng chuyên nghiệp?
mỗi cuộc đời biết thôi!)
 
trước mắt tôi bèn vẽ
vòng tròn [to tổ bố!]
đưa thân mình vào lắc
hệt đứa cô bé da
 
màu lắc vòng trong hình
tôi lắc cho đến khi
quả báo nhãn tiền mệt
ngất ngư. thì nghỉ.
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018