thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
với lũ chữ quốc ngữ đổ ngay trước mắt
 
... gửi ty (mẹ tôi).
 
hễ mộng là thấy chuyến xe ngựa trong sương sớm gõ “lộp cộp...
lộp cộp...” trên mặt đường cứ chốc chốc vang từng tiếng thực chậm rãi
cùng lúc hiện bốn vách phòng treo đầy tranh choáng. ngộp
hai mắt và ảo ảnh. lạ kì. tôi vẫn còn nằm nôi khóc nói nói lải nhải
 
tuyền chuyện không đầu đuôi vào mênh mông. bao giờ cũng buổi sáng
quái. khiến những khung tranh cũ treo đầy bốn vách cũng phải nhớ dĩ vãng
đúng rồi có nhiều điều trí không rũ được
tợ tiếng chuyến xe ngựa trên đường trong sương sớm gõ “lộp cộp... lộp cộp...” vào năm. tháng
 
vậy đó. hễ mộng (dù cũ) là những người đã chết
lại cùng tôi chuyện trò cho tới mê mệt
trong căn phòng trên bốn vách treo đầy tranh và
tiếng chuyến xe ngựa trong sương sớm gõ “lộp cộp... lộp cộp” trên mặt đường với những oan nghiệt
 
i rằng hễ mộng thì cứ ra như thế
hiện một căn phòng treo đầy tranh trên bốn vách cùng tiếng chuyến xe ngựa trong sương sớm gõ
“lộp cộp... lộp cộp...” trên đường mà không hề hiện chùm hoa khế
không hiện quê nhà ngày ngày trĩu thống khổ
 
vừa mới tức thời mộng (ối dào!) ngoài chân mây kêu. réo
liền trút nốt dúm chữ nghĩa từ đầu đoạn ngửa cổ
hú. ảo ảnh chuyến xe ngựa trên đường trong sương sớm mà tên nài là tôi. kéo
một căn phòng treo đầy tranh trên bốn vách. nên nhớ mỗi người một phần số.
...
 
4/8/2014
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018