thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
buổi trưa vỡ ra những viên sỏi thận
 
nắm chắc chân mây - tôi nói “đừng lo
sắp tới nghĩa trang rồi!” tiếng lũ châu chấu
đang ngủ
vội đồng thanh: thưa! cần loại văn tế gì?
 
thưa xong - motherfucking
chúng bật khóc một lượt
 
buông chân mây - tôi nghĩ: có lẽ mình đang đi
trong cơn mê (!)
 
vậy rồi một ngọn gió thổi ngang
lạnh dọc theo sống lưng
tôi thấy mình thực sự mỏi mệt khi cứ phải
đọc thơ
của các nhà thơ hội viên hội nhà văn việt nam
 
cởi bỏ bộ cánh nâu sồng
cảm thấy tâm tương đối yên ổn
(mắc gì thơ tôi khùng điên đến vậy!)
 
tôi đã tự hỏi: phải chăng những người đàn bà
việt nam
đáng thương kia (!) bị chữ của các nhà thơ ấy
hành hạ?
 
lũ châu chấu tản mát giữa chừng
nghe - cấp kì tụ về đông đủ (bấy giờ chân mây giạt hết
phía đằng tây!)
 
tôi lạy thánh thần tôi
không ngờ bị quây vào cảnh tình - sẩy tay cái
chỉ nước ôm nấm mồ ngủ!
 
mới nói - không
tôi khẽ gọi (bằng giọng cáu giận
vừa phải) bớ ba hồn chín vía
hãy ở yên
cho nghe ngữ điệu của thơ
 
đi!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018