thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ngữ điệu thổn thức
 
thì thử thời thân để mốc meo lên
xem ý nghĩa về sống
về chết nẩy có còn đỏ nỏ
da ý nghĩ mà hở chút chiều cứ mắc
hóc
ngang họng
 
kẻ từ-đất-nước-gió-lửa
là biết đứng đợi chuyến xe về
chưa tới
cỗ áo quan tôi
chực tuột
 
lá vàng lá xanh đà
bội thực câu nam ai trào tơ trời nhiễu nhương
huống hồ
 
hạnh - sao mãi đùng đưa bao năm
trên
những ngày cuối của tháng chạp
giờ đây chữ
nghĩa mở ra độc xâm xoàng
 
chiếc mặt mang còn nổi hâm
nóng tư tưởng
hơn nửa đời đeo
 
đuổi
tính nhạc nơi ngữ ngôn việt
ở đây - ấy!
chỉ mới tính để thân mốc
meo - thôi nhá!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018