thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ở dưới hố thẳm
 
những hình nhân
đang hiện trước mắt
tất thảy đều tầm tầm người
 
không hình nhân nào có dáng
vẻ
đặc biệt
tỉ như: toả hào quang
hoặc quá tăm tối
 
nhắm mắt lại
tôi có thể phân biệt
hình nhân nào giả
kiểu - hình nhân đội lốt hình nhân
 
hình nhân nào thực sự
được - để dán trên trang
thờ phượng (trang thơ!)
 
chẳng những thế
tôi còn biết cả giới tính
nam
nữ - đồng tính
thuộc thế hệ nào
 
vấn đề thực sự - là
không hiểu tại sao? các hình nhân
đều có chung một mùi
 
mùi cứt chó
 
tất nhiên hễ động đậy
- bụi
mối mọt
từ tứ chi các hình nhân
 
đổ tháo
bay tứ tán
 
thiếu điều ngộp thở í!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018