thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
tháng tư
 
lẽ ra
không phải nghe thêm
nữa
về cái ngày khốn nạn
chết tiệt
sắp tới đây - nhưng
 
tôi cứ cố đứng
hòng
nghe gã trả lời - sao
câu chuyện hào hùng
thế mà
 
để cho bị bức tử?
lòng vòng
vòng vo tam quốc
 
gã nói “suốt tuổi niên thiếu
tao sống vùng việt minh kiếm soát
 
họ kiểm soát
gắt gao
nói về mặt tư tưởng
tao được kề cận
bên những chú hai
chú tư
bác năm - bác bảy
(mười hương) anh trỗi
 
những kẻ - mãi tới giờ
tao vẫn chưa dám hỏi
- rằng
liệu các anh
có phải dân buôn lậu...”
 
tôi đứng - đâu chừng
thêm một khoảng thời gian
đéo biết gì hơn
 
về gã
về - những tên đốt sách
 
trách nhiệm
đấy
phần lớn thuộc bố gã
người chỉ giao hảo một phía
 
phía cách mạng
tôi đếm
thì còn hai mươi mấy
bữa nữa
mới tới ngày 30
 
tháng tư - xem
tấn tuồng khác
có xảy ra!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018