thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
nghĩ về thơ tình
 
Bóng
nhiếp ảnh màu của Vương Ngọc Minh
 
 

nghĩ về thơ tình

 
tặng nhà thơ, anh lê nguyên tịnh.
 
là người làm thơ chuyên
nghiệp hễ mỗi lần có
ý định làm thơ tình
thì lập tức tôi cứ
 
loay hoay chúng ở dạng
tiểu thuyết theo một nghĩa
nào đó tôi thực sự
không biết nên làm gì
 
viết gì nữa là người
làm thơ chuyên nghiệp hễ
vừa cảm thấy đã nắm
bắt được ý cốt lõi
 
của một bài thơ tình
thì lập tức tôi loay
hoay chúng ở dạng truyện
vừa nhưng đấy không hẳn
 
chuyện tôi thực sự không
biết nên làm gì viết
gì ngược lại có cảm
tưởng bài thơ tình đúng
 
nghĩa nó thực mơ hồ
mơ hồ đến mức theo
một nghĩa nào đó hễ
nghĩ về chuyện tình thì
 
đấy chỉ cái cớ mà
tốt nhất ta không nên
viết gì vì chuyện tình
cảm luôn có những éo
 
le của nó còn làm
gì ư? có lẽ tốt
hơn cũng nên dừng hẳn
ý định làm thơ tình
 
vì quả thực vậy là
người làm thơ chuyên nghiệp
thì hẳn biết chuyện tình
cảm luôn có những ngã
 
rẽ éo le của nó
vả lại những kẻ bỏ
đi xa thời đã xa
biền biệt!
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018