thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ghi chú từ bầu vú con so
 
lên gân (giống tháu cáy)
                                        thực từ tốn
để mặc hư vô túm gáy
lôi dậy
 
từ tận đáy mắt
                                        chiều
tôi buộc trích dẫn - nhiều phần
đầu
             cổ (khiếm khuyết)
trao tận tay hư vô
                                        thông qua lỗ rỉ đầy rêu
của hố thẳm
 
giờ đây - cứ chốc chốc gõ tứ chi
nói thực
kẻ bị hư vô nhận diện
chính là tôi
chứ không phải tôi nhận diện hư vô
 
đơn giản bởi đã
từng chứng kiến lịch sử mọc cánh
thứ cánh cam
 
chao ôi! tôi đang rất muốn
khóc - khóc
như đứa trẻ sơ sinh vừa lọt khỏi cửa mình
trời
                                        đất
 
hư vô hiện
vẫn túm gáy
hòng vất tôi vào đáy mắt
                                        khuya
 
chả thêm được ý tưởng nào
                                           mới nữa
đành nhìn
                 ngắm
giấc thao thức trong lòng
hai bàn tay
 
tôi cho - đấy - như thể
thứ ân sủng
nhiều huyền tích!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018