thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
trên thân thể tôi không có gì đáng để cạo
 
quẫy động không quẫy động
chẳng nghĩa lí gì - bởi tôi hơn hẳn kiếp phù du
 
trong cơn chếnh choáng này - nên nhớ
nơi cửa miệng
cũ/mới (mở ra nhắc tuồng!)
mọi trừu tượng sẽ được dẫn
dắt
sang hiện thực / hết sức thần kì
 
đâu lưng những con dã tràng vào nhau
kê lên vai - và
bọn nhắc tuồng luôn tồn tại
hệt một ẩn nghĩa giữa khoảng trống
của bài thơ
 
trầm trọng hay không
cực khó lường - khi tụi lương đống
làm thơ (tôi quả không cách chi chận
nổi các junk mail cứ liên tục gửi tới!)
 
một hôm ra đứng
dưới chiều
chiêu hồn sông
núi
 
trên da hệ lụy chia phôi
cứ phập phồng
cơn say máu còn phân nửa
vắt ngang tim
 
hễ bất kì lời/tiếng nào
tôi nói - lập tức lẫn lộn người
ma
níu/kéo
thiên hạ - phân nhỏ đùn cho mây trôi
 
lúc đấy
và mãi sau này - nom
tôi chẳng khác thằng bù nhìn!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018