thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đứng trên đài tưởng niệm người do-thái bị thiêu sống
 
 

đứng trên đài tưởng niệm người do-thái bị thiêu sống

 
quả không dễ dàng gì
lôi ra được
một chữ cũ - từ vô thức
 
nhưng
tôi thấy rõ - thơ không dính
mắc
vào râu ria của cuộc thiêu sống
người do-thái trong thế chiến hai
 
không vì
không dễ dàng lôi ra được
từ vô thức
dù - một chữ mới
mà tôi chẳng thể bay
tự do
trong các cố gắng tiêu hoá
bài tiết
 
hiểu thế nào cũng được
 
tôi có thể là lát cắt ra
nơi thơ
tất nhiên - cho dẫu thơ
chỉ như biểu tượng
 
trắng
 
tôi vẫn có hơi thở
khi nói - có tiết tấu
linh hồn
đời sống
thậm chí sẽ rất hiển linh (sau này
lúc mọi thứ đều trở nên
thông thoáng!)
 
đừng nghĩ tôi mang
độc hàm ý giễu cợt
- ở đây
vị trí / vai trò
 
qua cái cách chết giả
sống
giả nốt
tôi chỉ cốt - hòng tiếp cận
chữ
 
nhằm lưu ý - rằng
một hệ thẩm mĩ đặc thù (hệ lụy) khác
sẽ nẩy nòi
 
từ bài thơ này
đấy!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018