thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
nơi nỗi cám dỗ - có cánh / không kém
 
 
 

nơi nỗi cám dỗ - có cánh / không kém

 
cảnh đời - hiện nay
khỏi hỏi ai cũng hô thấy
biết
khá rõ - tôi đang trong đó
 
ở trung tâm
để xem phút trước khác
phút sau như nào / hẳn
 
nhiên
thứ trôi ngang đầu người này
khác thứ trôi ngang đầu
người kia
 
nhận thức về sự vật
việc
mỗi giây trôi qua
không ai giống ai
 
dúm chữ hằng ngày
tôi nuốt
hễ nhả ra - khi thì nổi
trôi
khi chìm nghỉm
 
vớt được chữ nào
tôi đều săm soi - hệt như thể
xới kí ức lên
 
ôi! nom từng chữ
máu
thịt - tinh truyền có
cực nhếch nhác có
 
hôm qua đọc “lời thì thầm có cánh”
của nữ sĩ đinh hồng nghi
xong
 
bỏ đi - là đàn ông
đã ngoài năm mươi tuổi (còn khoẻ mạnh
tất nhiên!) đưa chân
 
hiệu bán đồ cũ - hang
chứa tuyền đồ tế nhuyễn
thiên hạ vất đi
 
bắt gặp miếng canvas
mới tinh
 
lập tức liên tưởng
cái “vết chém sâu hoắm”
trong “lời thì thầm có cánh”
 
do không muốn đánh đồng nó
với hố thẳm
mua ngay miếng canvas
- rẻ quá sức
 
xách về / dựng đó
sáng nay - các mẫu tự: V. Ế. T. C. H. É. M.
S. Â. U. H. O. Ắ. M.
có nguyên màu đỏ tươi
hiện - chúng cứ đòi tiếp cận
 
thần trí - tôi ngó - quanh phòng
chẳng còn thứ gì khác (!) phát
thấy mình
một gã có cái đầu bé choắt
cực kì dị!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018