thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
bầy | tiền đề
 
 

bầy

 
gắn chặt đời tôi
vào bóng tối
truyền thống
đi lên
 
đi xuống
về phương diện này
tất nhiên
tôi dùng tiếng nói - dò
 
la
hễ dọ
thấy chữ ngụ cư
tức thời miệng em
 
đầy kinh
kệ
và tiết trời
 
quá quắt
chỉ nhằm dẫn
đưa - vô tuyệt lộ
 
trong thơ bây giờ
người ta dùng
chữ quá khứ
tắm đẫm
thay cho chữ dĩ vãng
 
rõ ràng
gắn chặt vào bóng tối
thì
chẳng định hướng
dông dài
 
gì được
cho dẫu có buộc vô
tóc em
tuyền bong bóng
năm màu - thả
bay đi
 
tìm ngả
hướng - cũng không sao
thấy nỗi lòng
rộng
 
giờ
tôi chỉ có thể
vẩn vơ
 
nhổ một bụi hồng
vất lên đầu sóng
ngọn gió
ngầm nói cùng em - rằng
 
bên dưới vuông khăn
cửa mình
phong thư
ngay khoảng tối - cấm kị
 
ở đó
tôi thẳng cánh
đốt kinh
thiêu kệ
minh triết - thực ra
 
cũng chỉ cốt
tỏ tường
chuyện kiếm đường sống
cho dạ
đỡ!
...
 
 
 

tiền đề

 
sáng rồi
con đờn bà nhìn nhìn
hỏi “tại sao bọn anh đê tiện thế
 
trăm dâu đổ đầu tằm
bọn anh có hiểu bọn em nghĩ thế nào về
cái nhà không?” cứ phong ba
cứ dập dồn
 
đi
ngà ngà
ngậm mồm - ôi! cọ
ôi quẹt
như thể - còn đang đóng phim
 
húc đầu vô tường
vô thành giường
cái nhà là nhà của ta
 
con đờn bà hắng giọng “thôi thôi (…)
tóm lại - mặc
những rường cột
 
trụ không vững
bất luận thế nào
ông cố / ông sơ lập nên
chăng nữa
 
rồi bị bắt bớ
có bị bắn - nghe đây - mãi mãi bọn em
vẫn sẽ ở trong một cái nhà
nền
móng
cực kì chắc - này! chứ chả vỡ / vụn
 
kiểu
bọn anh luôn mơ nhá!”
hoa mắt
giậu chưa ngã bìm đã leo
khịt khịt mũi
tôi ấp úng “nhưng
 
ối
có lẽ - chết đi sống lại
khuất tất bọn em chí ít
sau này
à - không
 
bây giờ hãy để bọn anh giải trình
sở dĩ
tỉ như: sơn hà hiện
thì mục nát quá...”
 
nom - quắt lắm
con đờn bà hệt cơn mộng
tấn tới tôi
đã vẽ xong núi non
 
biển đảo mỏi mê
nhìn nhìn kì dị
con đờn bà hỏi “nhà đâu!”
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018