thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ra pharmacy trên đường geary lấy thuốc
... tặng đinh thị như thuý
 
sáng - do
quên đá đít các danh nhân
hòng bớt cô độc
 
tôi đi
ra - quên mang theo kiếng râm
 
từng đám gió trổ rễ
- ngược
chí choé
đâm hai mắt / tôi buộc giở chân
đá đá
 
nói thật - tôi đi cốt tìm
miếng ráy tai mình
 
mà thôi / số phận
rồi
cũng bị hắt nước lạnh
xối đồng nát
 
(mở ngoặc - ở đây
con đường đang đi
không cho phép tôi được chú ý
bất cứ gì
 
dẫu chỉ con cua đồng
không biết cạnh khoé
vô tri
 
từ suy tưởng tôi
rơi xuống!)
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018