thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
tạc
 
chân dung
tranh của Vương Ngọc Minh
sơn dầu trên bố, 28”x36” (12/2015)
 
 

tạc

 
“tình cảm
muốn
chỉ vì nó muốn mà thôi!”
 
đấy là lời
độc thoại của chữ
 
nghe- một hồi
tôi
nhận rằng- đấy
không phải lời độc thoại nhằm an ủi
 
nó mang đầy tính
than van
 
đường đi của lí trí chẳng
thể song song với điều trừu
tượng
 
tôi cải trang thành
gã thương lái
với những chuyến đi buôn - tuyền
thuận buồm xuôi gió
và bây giờ - thì
 
không còn cách chọn lựa
nào
khả dĩ
 
- lời độc thoại của chữ
vẫn vang duy nhất
câu “tình cảm
muốn
chỉ vì nó muốn mà thôi!”
 
tôi thử dọ một chỗ trống
cách chữ
- thực nghịch lí
nơi lời độc thoại
tự đặt thân vào
 
hầy - cho tới nay
phải nói
tôi sống sót
phần lớn nhờ cười
nói
hệt kẻ từng mắc chứng mộng du
kinh niên mà
 
không hề bị bào mòn
 
vâng! nom tôi
người ta
có thể cho như thế!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018