thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
gói | quyền
 
gói
giấy dán trên bố (1/2016)
 
 

gói

 
ý định sẽ dịch lời
ca khúc “ngày hôm qua”
của beatles ra tiếng
của người ê-đê dẫu
 
chỉ để giết chết một
số thời gian thừa thãi
coi như bất thành lần
nữa nguyên nhân phần lớn
 
đều cho tới khi quá
mệt mỏi do vật lộn
với mớ thời gian thừa
thãi tôi thiếp vào giấc
 
ngủ thì sực nhớ lại
ý định cứ như thế
hết lần này lần khác
hết ngày này qua ngày
 
nọ song dù thế nào
lời của ca khúc “ngày
hôm qua” tuy vô nghĩa
chả có chút dính dáng
 
nghĩa lí gì tới tập
tục đời sống cho chí
tiền đồ cực kì éo
le của người dân ê-
 
đê nhưng tôi vẫn nhớ
như in hầu hết thời
gian còn lại không có
ngày nào mỗi khi chực
 
nghĩ tới số thời gian
thừa thãi phải tìm mọi
cách giết chết lập tức
tôi nghĩ ngay tới chuyện
 
dịch lời ca khúc “ngày
hôm qua” của beatles
ra tiếng của người ê-
đê và cũng chính vì
 
thế cho đến nay ý
định dịch lời ca khúc
“ngày hôm qua” của beat-
les ra tiếng của người
 
ê- đê nhằm giết chết
số thời gian thừa thãi
tôi vẫn giữ mặc dù
rằng ý định ấy luôn
 
bất thành với mỗi lí
do hễ cứ tới khi
thiếp vào giấc ngủ vì
quá mệt mỏi do phải
 
vật lộn với mớ thời
gian thừa thãi thì mới
sực nhớ lạ - quái thế!
...
 
 

quyền

... tặng lê minh chánh
 
thức giấc - sáng nay
tôi thấy mình
một nhân vật
từ kịch của samuel beckett
 
lọt thỏm - hoàn toàn
trong dòng thời gian
đang chảy
và tôi cứ đi tới
 
đi lui - mang vẻ mặt
cực kì cau có
nhưng nom thích nghi hẳn
 
với các sắc
màu
loè loẹt (màu ở đời
 
vốn dĩ
màu xám nhạt!) không đeo
hay vận
bất kì gì trên thân (nhân đây
 
tôi muốn nói - thằng nhỏ
của tôi
nó hiện hữu chỉ để làm tròn trách nhiệm về mặt cấu tạo
phần dày bức tường!)
 
cứ đi tới đi lui - lạ
không thể hiện
chút khao khát nào
 
bên phải
bên trái - hai vách
trong dòng chảy thời gian
ba ngón nơi bàn chân trái
sút
 
dính
vách bên phải
nguyên bàn chân phải
- thì nện
mạnh
lên vách bên trái
hai trái tai thõng ngoài bìa giường
ngay tầm mắt cánh cửa lưới
 
ngăn ruồi
trên giường chả có gì
 
- dường
duy nhất
tôi chỉ biết mỗi điều
mình đang
từ một nhân vật kịch của samuel beckett
đi ra!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018