thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đàn ông ở vũng áng hoá cá!
 
làm đàn ông
đầu đội trời
chân đạp đất - giờ đây
họ sẽ hoá cá
 
những con cá sắp chết
tôi nói - cách nói
dân gian
ở vũng áng mỗi khi họ trông
thấy
đàn ông trong làng
 
đến tôi còn bức bách
tôi phải hô “cứt
cứt hết!” dưng
bị đẩy thế nằm nghiêng
người co quắp lại
cùng thuyền / lưới
chờ hoá những con cá sắp chết
 
khốn nạn
mọi chuyện vẫn không thay đổi
tưởng tượng lũ chó săn - một ngày
có thể sẽ
canh cửa phòng tôi (như hiện nay
canh cửa
mọi nơi - mọi người!)
 
ở việt nam - dù vậy - trong tiếng
lời
tôi nói ra
bảo đảm không hề lẫn
ảo giác
nghĩa là vẫn vang - rõ
hơi thở vẫn nóng
sự sống
 
tôi nói “chó thì hôi hám
mùi chúng nồng nặc
lúc nào cũng phả
hết sức bỉ ổi vào mọi nơi
mọi người
 
chứng nhói
bọng đái - nơi tôi
khiến cứ bật kêu “cứt
cứt hết!” hàng ngày
 
đừng ai cho - tôi
còn chưa biết gì về tôi
về đời sau/trước
nha!
 
từ vô thức - có mơ hồ
vẫn không ngờ
một sáng thức giấc
đàn bà vũng áng giương cờ
gióng trống
đòi trả kiếp người lại cho đàn ông
 
cờ phất lồng lộng trong gió
bao nhiêu - họ lồng lộn
bấy nhiêu
 
ơ hay!
chiếc bóng đang đi
trước mắt
cứ chực ngã
hễ dừng bước
nom bóng khá gượng gạo
buộc chốc chốc tôi chồm
bảo “okay
okay!”
 
mọi thứ ở làng chài
vũng áng
xáo trộn cả lên (duy
chỉ
ngôn từ
vẫn còn cám dỗ - sự chửi
rủa - vẫn dữ!)
 
cái ý nghĩ - bọn chính quyền
cùng nghĩa với ma
với cứt
luôn hiện hữu trong óc mọi người
 
tôi nói “chả phù phiếm
nhá!
bây sẽ trả giá khi đã để đàn ông
thuyền / lưới
ở vũng áng hoá cá - những con cá
sắp chết!” đồng thời
 
dựng chiếc bóng
sao - thực đường hoàng đầu đội trời
chân đạp đất
 
từ rày
dứt khoát tôi không để lòng
gợn xao động!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018