thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
chẳng gì đáng kể hết!
 
xét tới cùng - thì
chuyện (ai hiểu sao hiểu!) vẫn chưa đi
tới đâu
trung ương đảng vẫn nắm (bóp!) dái tổ quốc
dưới tay chính thể con sâu (cái kiến) đều phản động
loa phường làm chủ mọi thứ
 
chuyện cho tôi - là
một hôm tự dưng thấy
mình giảo quyệt / cũng được
ở đời - có đúng - thêm cái chết
mới đủ chuyện?
 
đợi thời cuộc thay đổi
tôi ngồi
tự giam mình giữa bốn bức tường
bấy giờ trên đường nhiều người tiếp tục bước đi
dưới bầu trời (sữa) đục
chả ai biết người giao đuốc đã đến
 
thực sự - chuyện gì đã xảy ra
khi “deal” cùng các con cú
về giấc ngủ
ôi
ngày 24 tháng tám (hoặc ngày 30 tháng tư
cứ kể ngày tôi đầu thai đi
hệ trọng chi chứ!)
 
internet chậm như rùa
thì tái tạo lại mối sầu (viết mỗi thứ tiếng mẹ đẻ
đã trần thân!) tôi kêu (gọi) các người viết
bằng hai thứ tiếng anh / việt
hãy để yên chữ “bi / hài” trong nỗi cô đơn
đừng xê dịch
 
điều mà thiên hạ cho - công trình
nan giải
tôi sẽ nói cặn kẽ hơn cái gọi vần (vè) tiềm ẩn
 
nằm mơ cũng chả có cơ thu
xếp
một cuộc gặp tử thần sớm hơn
 
mỗi ngày tôi
nhìn thơ hòng tư duy có cớ diễn tả
cách sống
với cảm tưởng duy nhất - của loài ong ưa
thích - mật táo
thêu (dệt) tính phức tạp
nơi những dự tính
những bình diện bề ngoài trơn tru
 
và như thế thời gian rút ngắn
ý tưởng thôi gồ ghề
(sự chan hoà sẽ lâu hơn!)
a!
 
nói đến đâu rồi (!) đừng lay tôi
bằng vẻ mặt chế giễu
bảo “chính trị (ở đây)
là thú tiêu khiển/ đầy đặc tính dâm ô
chỉ dành riêng lũ dòi (nhoi nhoi!)
cho bọn vô công rỗi nghề"
 
thời nay
mày đéo vô công rỗi nghề
cút đi
cút!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018