thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cúng cơm
 
nhìn danh mục tác giả
trên tiền vệ. org,
tên lưu hy lạc nằm
kề kề lý đợi, tự
 
dưng trong đầu dấy lên
ý niệm, làm một màn
trình diễn về nghệ thuật
sắp đặt, đại khái: một
 
bữa, anh đương thơ thẩn,
sự cố xảy ra là
anh click lẹ tay quá,
click nhầm, lưu hy lạc
 
hoá thành lý đợi nằm
chình ình đầu bài “bữa
nay ngẫu hứng.” thế rồi,
tôi để đến giữa khuya,
 
thường thì chơi chữ, chơi
các cái, bỗng phát nẩy
ý đồ dùng tên cúng
cơm đề dưới mỗi
 
bài thơ sắp đặt (mà
sau đấy cô bảo, không
khác một sự cố nữa,
mang đầy tính lầm lạc
 
đang tái diễn.) cho đến
sáng này, thường, mọi khi
sáng sớm thì chơi cô,
ăn các cái và trong
 
bụng vẫn nguyên ý đồ
dùng tên cúng cơm đề
dưới mỗi bài thơ, rồi
đương lúc thiệt máu, tôi
 
phát tán ý đồ ra
mồm, cô xem, mặt lạnh
như tiền, cô phán: vấn
đề hơi hướm ở đây
 
có khác, hay hay chưa
mà bày điều, hứ! chỉ
tổ ô uế cái tên
bố, mẹ ông cất công
 
đặt cho (sau đấy, đọc
bài “cuộc trở về của
dòng văn học nga lưu
vong — một hình ảnh lạc
 
quan cho chúng ta” của
anh hoàng ngọc-tuấn, tôi
vỡ lẽ, phải nhận rằng,
ý đồ như trên, hắn
 
không khác sự cố đầy
tính lầm lạc sẽ tái
diễn liền trước mắt tôi
sẻ ba, bốn chén cơm
 
sắp nơi đầu ngày, mọi
ý niệm không còn, ngay
đây.)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018