thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Phức tạp, thì thực tình cảm
 
Kinh nghiệm cho thấy, chịu
Đấm ăn xôi ngõ hầu
Bước hẳn ra ngoài bóng
Ta, thiệt, chẳng dễ chút
 
Nào. Sự sắp đặt thì
Không hề mang tính an
Bài ở đây, hay bất
Cứ đâu, tôi nghi như
 
Vậy, vấn đề là tình
Cảm, để diễn giải, xin
Lỗi, phải mượn mười dòng
Dưới đây nói hộ; kinh
 
Nghiệm cho thấy...
 
[Tình cảm thì tôi không có
Tôi thì không có tình cảm
Không tình cảm thì có tôi
Tôi thì không tình (nhưng) có cảm
Tình thì tôi có (nhưng) không cảm
Cảm thì tôi có (nhưng) không tình
Tình cảm thì tôi có không?
Cảm tình tôi thì không có
Không, tôi thì có tình cảm
Có không ? tình cảm (thì) là tôi.]*
 
Giải quyết vấn đề tình
Cảm rất phức tạp; gặp
Bà già vợ sồn sồn,
Bức xúc lắm, chữ nghĩa
 
Bề bề thần lồn nó
Ám là mê mẩn đời
Cũng như, bứt ra hẳn
Bóng ta thực, không dễ
 
Chút nào. Cho một ngày
Mới, tới, có lẽ, quyết
Không sắp đặt những tiếng
Nói làm xàm, nghe ra
 
Trong lúc chập chờn vào
Câu đầu, bởi thơ rõ
Ràng, mỗi đứa hiểu một
Cách (hiểu thơ theo cách
 
Của ông bùi giáng không
Giống cách của ông thanh
Tâm tuyền, ông hữu thỉnh,
Thì lại hiểu hệt ông
 
Hồ chí minh.) vấn đề
Ở đây phải nói, tình
Cảm hết, tất nhiên lúc
Trên trời tình cảm khác
 
Khi dưới biển, cứ tuần
Hai lần, mỗi lần tôi
Lội đúng 3 miles, vị
Chi 6 miles cho hai
 
Lần lội như thế đến
Trader joe’s, mua
2 chai pinot noir
2004 hiệu
 
mission point sản xuất
Từ central coast of
California giá
8 dollars 99
 
Cents, chẳng qua cũng bởi
Tình cảm dành cho rượu
Đỏ đấy thôi.
 
 
-------------------
* “Tình Cảm”, thơ Nguyễn Thị Ngọc Nhung, tạp chí Thơ, số mùa Thu, 1998.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018