thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
giờ đây, đêm đêm
 
chỉ mới vào khoảng hai
ngàn lẻ, trí nhớ dợm
trốn biệt, thử tự biên
tự hát, bài bản viết
 
bởi ngón [giữa avant-
garde] gõ xuống keyboard,
nhấn lên con chuột, chạy
thành hình thù tình cảm
 
khuôn đúc, trộn nhau, bọn
đạo diễn sinh trước năm
hai ngàn bận câu cá
loại phường tuồng, sân khấu
 
ghép từ những phần mềm
[có cánh gà] và xướng
ca bằng nỗi niềm đã
chắp vá [các cái] đứng
 
phun phù phù, ra cả
nắm chữ, từ a cho
đến z [đã gọt giũa]
dội vô / con cặc - muốn
 
gân cổ không phải dễ,
đám thính giả đã chọn
lọc dán mắt dính hậu
cảnh, trong kịch bản là
 
chiếc xe van trắng chở
xác tôi xẹt ngang, những
font chữ, thể hiện sự
cam chịu [những nghịch cảnh]
 
duy, chỉ em buột miệng
âm rất sắc - đồ chó
[ải, ải, ải, ải lải
nhải, ải...] nhạc nền thiệt
 
cải cách; đâu cũng chỉ
mới vào khoảng hai ngàn
lẻ chứ mấy.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018