thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Jerked off
 
... barbra l. (tin hoặc không tin) hay em vừa được vào hội tôi nằm mộng, giữa một rừng thiếu nữ, ôi chao, tất thảy mang khuôn mặt giống hệt em và (khi tôi nắn từng khuôn mặt, tất thảy bật nói: want to see my pussy!)
y chang giọng em.
(...............................................................................................................)
 
... barbra l. hãy (nhìn từ đầu này đến đầu kia đi) hễ giấc trưa ập đến, nhắm mắt lại, tôi thấy liền bạt ngàn con gái bay, bay (cũng vậy) tất thảy đều mang khuôn mặt và giọng nói em.
 
- giờ đây em cưng, van em / tôi ra.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018