thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lúc ngả trên nấc thang
 
Hơn năm mươi tuổi đầu, ngả.
(nằm trong vòng tay em, cứ gọi: mum.)
 
Cắn một miếng lớn.
(khúc dưới em gắt)
Ngày máu mê rần rần. Gối lên lòng nhau (lai lịch tôi thâm căn) dám nặng hơn một nỗi đời.
 
Em cười lớn: chúng ta chưa bao giờ là tiểu thuyết (tôi vẫn nghĩ vậy, khi đi vào em.)
 
Chả khó khăn gì em cũng ngồi được lên người lần nữa, vừa mở mồm em quát: cấm, câu đầu không được có vần có điệu.
 
Thực (lực bất tòng tâm) nguyên một ngày hý hoáy, làm được hai câu.
Tối đến (bồng lên, đặt xuống hì hục cày cục em cũng mắng: nỡm, chỉ được một đỗi là cùng) cho đến sáng thứ bảy ngó mặt lịch, ối, năm cùng tháng tận chả biết ăn cơm trước hay ăn em trước mà (mỗi bận ăn) em cứ một mực kêu “pig, pig.”
 
(ôi em.)
Chỉ, chỉ xuống hạ bộ tôi nói: ở chỗ này... chưa gì (em trám liền lên mồm tôi nguyên một đầu lưỡi cong, cứng) không bất ngờ chút nào, tôi nghĩ rồi hiểu ra thiên đàng hay địa ngục cũng ở chỗ này.
 
Nguyên một đoạn SEX CLIP.
Trong vụ này (hoàng & trường sa) tôi biết hết sức rõ việt nam chả ai nhân cách lớn bằng đạt lai lạt ma thứ 14 của tây tạng để hòng cho tôi được dịp than van với lãng mạn.
 
Thôi cứ kể như, đây một loại thơ tình, bởi (đã ngồi được như thế thì buộc em ngừng sàng sẩy lúc này họa chỉ có thánh.)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018