thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Xuống đồi, chiều
 
1.
 
Phải lâu hơn một tích tắc mình mới nhận ra lũ gió bị nhốt trong miệng, chúng đương run rẩy. [there’s more gossip, betrayal, and intrigue than would fit into an afternoon soap].
“thầy thấy, lên mới đến ngang đồi mà mặt con xanh, không một chút máu,” tôi nói.
mùi canh cải cúc, đậu hũ chiên thoảng đưa trong trời.
thầy tịnh từ nói với tôi: “ở đây, chỉ có vậy.”
 
Vừa ậm à mình vừa há mồm, lũ gió được thả ra, chúng bay tứ tán.
[ba thân phật gồm có: pháp thân, hoá thân và báo thân.]
mình nghĩ, đã nhốt được gió trong miệng thì mây trời, kể chi.
... chắc chắn thế, nên khi lên đỉnh đồi, thử quơ tay, mình cứ lảo đảo chực bổ nhào xuống.
 
2.
 
Lạ (bấy giờ thực chả ra làm sao cả, trăm bận như một, hễ tôi hô “như cặc”, em kêu liền “lồn”
... để rồi...
... nằm ngửa người tôi khứng... cơ man nào lưỡi,
                                                                            nào vú thỗn thện,
nào da thịt nóng bỏng,
                                     nào lông,
                                                     cùng lúc đổ ập lên thân) chao ôi!
 
3.
 
Không khí lúc này rất trong, mát.
đứng trên sân thiền viện, mình thưa với thầy tịnh từ: “thưa thầy, con không thể ở chốn này... dẫu chỉ nửa giờ ạ.”
... hết sức ngạc nhiên (đã đành) và thầy vẫn nằng nặc bảo mình phải lên chánh điện bái phật tổ.
[thực, lần nào cũng vậy, nghĩa là, chả ra làm sao hết.
tôi phát ù chạy xuống đồi, bên tai lũ gió kêu “u, u, u, u...” ngoái lại, ngó mình ngồi kiết già một mình giữa đồi chiều mang mang.] tôi hô: “đấy, mộng huyễn đấy!”
 
4.
 
Đấy!
có người tin, có người không.
... lúc thầy tịnh từ đọc một đoạn trong kinh a hàm: “kẻ nào nhìn thấy pháp tức nhìn thấy như lai; ai nhìn thấy như lai tức nhìn thấy pháp”, mình có nói: “con ngày tối u minh che lấp mắt nhìn, chả thấy chi đâu, thầy ơi.”
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018