thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cứ vô tư đi
 
1;
 
... đang chơi chữ, hôm nay phải bỏ, đi.
chỉnh đầu/cổ ngay ngắn, tôi gỡ mặt màn hình ra khỏi mày mặt.
dĩ nhiên (bụi thì bao giờ chả vô tư, chúng bám vào người bất kỳ đâu/
bất cứ lúc nào).
- thú thực, trong lúc chơi chữ tôi nghĩ duy nhất một điều là làm sao làm được bài thơ dành tặng riêng “3 anh thuộc diện chính quy,
2 anh diện cơ hội,
1 anh chạy theo mặt trận giải phóng miền nam từ 62-63 [và 1 anh chả biết diện gì, rất máu]” bởi tôi yêu lắm tính cách chính thống triệt để của các anh.
 
nhớ lúc tôi bảo yêu nước việt bây giờ chả khác nào yêu tổ quốc trung cộng, thằng bob vu chửi tôi tàn canh.
- bảo tôi mặc nó cũng đúng [bởi khi đó tôi có vẻ như đương nói chuyện với cái đầu gối, kỳ thực, khi đó tôi bí].
... làm thơ tặng một lúc 7 anh quả không đơn giản chút nào.
(bằng cách nào gom chủ đề về một mối để 7 anh, mặc dù mỗi anh mỗi hoàn cảnh/địa lý/tư thế khác nhau, nhưng khi đọc bài thơ, các anh ấy biết ngay tức khắc tôi làm, cốt tặng riêng các anh ấy.)
 
mẹ, căng thiệt chứ chẳng chơi [xin lỗi]. 7 anh, anh nào chữ nghĩa cũng một bề dày.
 
2;
 
okay, “phải bỏ” đây là vì thằng phát thư bỏ tấm chi phiếu của tôi vào hư vô, buộc phải bỏ ra sở xã hội chứ tình thực mà nói, đứng xếp hàng đợi lấy số thứ tự để gặp thằng social worker, chữ với nghĩa, chúng đập nhau loạn xạ trong mồm ấy.
rồi thì gặp thằng social worker, sau 5-7 phút trao đổi, nó bảo: “mày ngồi, nghe kêu tên.”
tôi lủi về ngồi trên hàng ghế dài, đầy, chật người.
bốn mươi lăm phút trôi qua.
[không chắc xúc cảm lộ trên mặt thế nào, phát bấu mạnh hai má, đưa mắt liếc chung quanh.
... ai cũng chờ.]
 
- vong ming... mr. v. u. o. n. g... cửa sổ số 4.
tôi xẹt tới xề xuống ghế.
... trước mặt, nàng social worker da đen, nặng cỡ 200 cân anh.
ngó tôi, nàng bắt đầu: "bla... bla... bla... bla..."
tôi: "ya... ya... ya... ya..."
 
nàng: "bla... bla... bla... bla..."
tôi: "ya... ya... ya... ya..."
(......) xong, nàng xoay ghế đứng dậy đi lấy tấm chi phiếu cho tôi. nhìn hai mảng thịt mông nàng to như hai miếng thớt chặt thịt heo quay, vịt, gà, hầm bà lằng dưới china town, tôi nghĩ, phải viết cái tiểu luận "nhà thơ việt dưới cái nhìn của một social worker mỹ đen", thay vì làm một bài thơ tặng riêng “3 anh thuộc diện chính quy,
2 anh diện cơ hội,
1 anh chạy theo mặt trận giải phóng miền nam từ 62-63 [và 1 anh chả biết diện gì, nom rất máu]” mà tôi yêu lắm.
 
3;
 
- vâng! cũng bởi xét thấy [chả chết thằng tây nào] chữ nghĩa 7 anh, anh nào cũng một bề dày, tôi làm một bài thơ tới bến, đọc, các anh vui chả nói gì, hấp tấp, nhỡ làm lạng quạng...
có nước chết mẹ với các bố ấy.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018