thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở Hawthorne, ở rừng
 
cả ngày tôi ngợp nắng gió
                                           (trừu tượng thêm muôn mặt ong bướm)
kiểu thơ tự do.
cho đến cùng tình vẫn không thể chết
bỏ.
- ma đói
               ma no.
 
thì mai này trầm luân trong háng em cũng hiểu được,
để chạng vạng
                        rồi sáng,
 
ngó nguyên bối cảnh của hồi kết
dây dưa
              dây dưa và đôi lứa rất nông nổi, còn
lên giọng hàng mã.
... từng... tứng... tưng...
tưng.
 
- thiệt, thót bụng.
gay cấn là [ở cửa tứ
                                 cứ ra rả hương lửa,
đoạn, mịệng nhấc run rủi dưới mắc cá
                                                              xuống nước,
 
vái lâm râm.]
                       lâm râm.
 
ờ, hơi bị phiền
nhiễu
          sáo ngữ, trên mơ /
                                      ước còn tức tưởi.
 
- ờ, nhủ lòng [tình, như lồn] sẽ mãi đỏ hỏn, ôi! cốt chuyện sao mà cắn
đắng
 
dạ,
      dạ thương cảm hết sức.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018