thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Qua cầu đụng thơ
 
chia tay cô ba rồi lui lại tôi cảm thấy mình chẳng được cái tích sự gì; what do you do for a living??
phát liên tưởng đến cái nhan đề truyện “một ngày để tuỳ nghi” của võ phiến, bụng đâm lười hỏi dạ, rằng tại làm sao bầu trời bữa nay xanh thắm hệt khuôn mặt em?
... để rồi...
- xin lỗi, ngang đây tôi phải chém vè bởi thời gian không đợi một ai cả; thoắt đó bạc đầu [và rồi chết]; chỗ này thiên hạ qua đó thường mượn câu của ông trác mà than "trai trẻ bao lăm mà đầu bạc".
 
tôi thì không.[*]
 
ngày này qua ngày khác chả hiểu sao cứ chạm lấy nỗi cô đơn riết rồi đụng đâu tôi cũng chạy.
cứ coi đây một thứ cảm xúc chết tiệt, mà... (!)
... xin lỗi, một lần nữa tôi chém vè [chữ nghĩa quả khó nói].
 
gì rồi cũng tự hỏi có cuộc chia tay nào chẳng éo le, đẫm lệ [??] như tôi đây, lúc chia tay cô ba, cầm lòng [cầm chí] lắm mới cảm thấy mình chả ra cái tích sự gì.
giờ lui lại tôi cho chả gì phi lý như hành động làm bài thơ.
- vậy đó, thơ sống có lạ không?
 
_________________________

[*]Thơ Lê An Thế, tạp chí Thơ số mùa xuân 2008.

 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018