thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giả vấn đề | Lại vấn đề
 
 

Giả vấn đề

 
Đi một bước
... ngậm một bước
đi một bước
... ngậm một bước.
 
Cho tới khi gần nghẹt thở
biết sắp đầy họng
thì dừng bước kêu “trời ơi...
trời hỡi
... trời.”
 
 
 

Lại vấn đề

 
Khoan hãy nói về các tính cách
hay gì
gì đấy (!) ở đây
... hễ giở nỗi cô đơn tôi xuống
con chuột cứ đứng ỳ ra
... hễ chụp giấy
viết
con chuột liền lừ lừ ngó tôi.
 
tôi ngó con chuột.
... đúng vào giây khắc đấy chữ một dúm trong tay tự động biến mất.
 
Đeo lại nỗi cô đơn tôi vừa chửi “đụ má”
con chuột lập tức chạy
lùng sục.
 
- gí cho đến tàn đêm mà có bắt được thơ đâu. 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018