thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Biết sao được | Xế ngọ
 
 

Biết sao được

 
Cứ đinh ninh hiện thời đã gỡ được hầu hết các đầu mối mang tính phức tạp của đời mình nên không nắm
níu bất cứ gì.
 
đi suốt — gặp phật giết phật / gặp la hán giết la hán
— em có phải la hán?
 
và rồi lại nghĩ “hãy còn nhiều thứ để giết
... kể cả tôi nữa.”
 
 
 

Xế ngọ

 
“Chả chút ý nghĩa gì khi con cứ vác xác lên chùa ăn cơm...
những người chết thì đã chết
một số người đang sống không khác nào như chết.” đấy là lời thầy trụ trì nói với tôi.
 
— mà lúc đó thật sự tôi có hiện hữu?
chịu.
 
chỉ biết là tôi rời chùa cơn mưa xuân rớt từng hạt xuống vũng tù đọng bên lề đường khiến mặt nước gợn lên từng vòng tròn nhỏ li ti rồi cấp kỳ tan ngay.
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018