thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gịữa trưa nghe tiếng quạ kêu lạnh mặt
 
Đang đi [gặp bữa — xin nhấn mạnh ở đây — mày mặt nom hết sức tâm trạng!]
quạ ở đâu sà xuống, gần sát mái đầu, kêu “quác
quác
quác” rồi bay liền.
người đi ngược hướng, nói chung, ai cũng cho là điềm trời (!).
 
tôi cấp kỳ đuổi theo.
... những mong phơi bày tâm trạng mình.
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018