thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện tới giờ chưa tỏ
 
Sau chuyến đi xa (chơi) dăm/
ba hôm,
... về, trăm bận như một.
 
mở cell lên, chả hiểu sao trong đấy,
... đầy những số là số, chịu! chả tài nào nhớ ra số của người nào/
người nào/
người nào.
 
vì vậy, thường, phải ngồi định thần một đỗi mà rồi tay vẫn cứ thế bấm loạn cào cào.
- và, lạ lắm, bên kia đầu dây (cậu cũng như cô) hầu hết đều hỏi ngược lại “mày! thằng nào?”
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018