thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Duyên / Nghiệp
 
Ông bị lột mất kiếng mát
- thực rẻ tiền -
đi
thủ lưỡi câu
để khi gặp đứa tiểu nhân
 
thì tự móc mồm
... như một cách nhắc
nhớ mình đã dính chấu
 
mẹ kiếp!
- cả tháng trời chả ăn cơm chùa.
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018