thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vu Lan vừa rồi
 
Chiêm bao
thấy tô phở bò ăn tôi
 
- giật mình
thử tìm xem
... ngụ ý gì! phía sau việc tô phở bò ăn tôi
(một cách hết sức tàn bạo)
 
thì thấy: “giận, trách người thân, chứ không giận, oán người sơ”
- nghĩa là “oán thân bất oán sơ.”
 
bật hẳn dậy (xỏ áo/quần) lên chùa
thưa với thầy trụ trì: con xin dâng thân này cúng dường cô hồn năm nay.
 
thầy chùa luôn luôn không có [nói] gì nhưng cô hồn các đảng [lũ bất tài vô tướng] chúng giành giựt
... xâu xé tôi [một kẻ làm thơ] thực tàn bạo không kém.
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018