thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Về huyệt/mộ
 
Nửa đêm chàng đến (tôi đương nuốt máu
mủ mình), huơ vun vút lưỡi hái dài sắc
nhọn
... nổi doá tôi bắt chàng ngồi nghe tả về huyệt
mộ [sau này] sẽ xuống nằm
- đại khái: chiều dài phải thoáng
bề ngang rộng rãi
trên một cuộc đất cao
cây đa [cây đề] kề bên
... có long mạch.
 
trùm tấm áo chùng đen
... dài [cố hữu] kín người [chàng khô đét
nổi bật xương sọ
hai hố mắt với cách nhìn láu cá/ma mãnh]
- trỏ trỏ đầu lưỡi hái sắc
nhọn vô mặt tôi, gằn giọng: “huyệt mộ có bằng vàng da
thịt cũng mục rữa
... cũng cát bụi, con ạ!”
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018