thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự kiện con quạ | Café [ho] Hoàng Đạt
 
 
 
 

Sự kiện con quạ

 
Sáng dậy con quạ đứng trên cành
rợp lá ngoài cửa sổ
... ngó tôi lom lom.
 
[bụng bảo dạ nhất cử
nhất động phải hết sức dè dặt]
con quạ đen nói liền: “whatever you want to stop doing
or thinking
you will only do and think more of
- get your mind and habits in a new place.”
 
email cho exil18 cấp kỳ [dẹp hết ba chuyện đời sống
đời người
thị phi / cơm áo
- v.v.]
 
tôi hỏi: “em sao! mạnh giỏi?”
 
 
 
 

Café [ho] Hoàng Đạt

 
Kê chừng 5
6 cái bàn
mỗi bàn 4 ghế
... sáng
sáng tề tựu có việt gốc tiều
gốc quảng
7
8 gã gốc chăm còn hầu hết việt tộc
cà-phê / bánh mì xíu mại / bò kho / chả / thịt
râm ran chuyện vãn
chính trị/
thời cuộc linh tinh các cái
tất thảy đồng [thanh] xài tiếng việt
(phần tôi ngồi đây [bắt buộc] đâm gốc lèo
... hứa lèo
chơi lèo
xài tiền lèo) đại khái.
 
ngoài đường
- đúng! ngoài đường hai bên lề mỹ trắng
mỹ đen
trung đông
mễ
tàu [hứng, tôi ra nhập bọn thành mỹ gốc việt] trao [tiền xanh]
đổi [hàng trắng]
... rượu chè
hút
chích
mỹ đen / mỹ trắng không kể còn lại tất thảy đồng [thanh] xài một thứ tiếng mỹ [bồi].
 
... sáng nay giở quẻ
trước mắt ông vũ huy quang tôi réo tiền thân mình ra khảo
chửi tàn canh
 
- gió lốc.
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018