thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở đây đêm / ngày
 
Thực hết sức tích cực
tôi trở thành kẻ chỉ điểm cho giấc mộng
cho ước vọng của chính mình
... bằng cách: ngày quên
đêm nhớ
tôi ra sức lược
bỏ hết ảnh hình có tính máu /
lửa [tệ cũng như khá nhất] trong ngày khỏi vô thức.
 
... đợi đêm xuống
mộng ập tới [tách ra] tôi ngồi
ngay đầu nằm [nghiêm]
thủ giấy
viết
điềm chỉ bất kỳ dữ kiện [dù nhỏ nhặt] xẹt ngang giấc mộng.
 
và như vậy
cho đến khi [nhập lại] trở dậy được
hễ nghĩ gì /
làm gì thì [mục đích] thảy đều có hậu.
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018