thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài thơ đọc ở North Beach Mental Health Clinic
 
Bắt đầu tôi nghĩ - để chạy
đuổi
bắt cho kịp dúm ý/nghĩa của sự mất/còn nơi chiều tà (!)
- còn chọn lựa nào khác hơn là bày biện bất cứ gì bày được ra tâm tưởng.
 
đi - một hình /
một bóng cũ
một ngả (ba) đường
một bệt máu đầu
chẳng hạn
... và
không cần phải cân nhắc chi nữa.
 
Một khi chiều tà chùng xuống
- ngoài kia
dúm ý/nghĩa của sự mất/còn
trở nên già cỗi
[sẽ chẳng tài nào chứa nổi câu chuyện về mỗi giây/khắc
(hiện tiền) cứ lướt
lướt
qua đi]
… thì lại nghĩ - có cần thiết làm cho các từ
chữ
(thơ)
cuộc đời này
dông dài
              dông dài thêm ra
 
- không hử.
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018