thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một giả dụ tân thời
 
Ở đây (hay ở đâu!)
- khi mà dưng không đời sống phát đảo
lộn hết mọi thứ
thì
cứ việc chổng ngược hai chân lên trời
 
đi.
 
Chỉ bằng cách như thế
mọi việc sẽ được nhìn từ dưới bắt đầu lên
- tỷ dụ: thay vì thứ tự a đến z
sẽ (đọc) đếm z đến a
đếm (đọc) mỗi chữ
... cách nhau đúng bốn phút.
 
Phải chính xác bốn phút
- nên nhớ -
bởi đấy là dự phóng cho tình huống đời sống
(ở bất cứ đâu)
dưng không phát đảo
lộn
... hết mọi thứ.
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018