thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thời buổi chúng tôi
 
Chúng tôi
cho tới nay
phải nói - cùng một thứ cái/con
hết sức tân thời
... hễ tôi thức/nó ngủ
lắm lúc
- tôi ngủ/nó ngủ
luôn luôn thế
nên chúng tôi sống bằng cách
tự bịt mắt mình bằng vuông lụa đen
 
ngày như đêm
trong cái sáng đục
nhờ nhờ ấy
- chúng tôi tự nhủ lòng “chẳng mong
cầu gì hơn có
được cho mình một lẽ đời thường tình
là - chết/sống sao cho phải đạo
kiểu “hổ chết để da/ta chết để tiếng”
 
vậy
rồi chúng tôi ngẩng cao đầu
đi (mặc dầu trong cái sáng đục
... nhờ nhờ ấy)
chúng tôi vẫn cứ cố kiếm
tìm
kiếm
- tìm (đến khi tóc rụng/da mồi).
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018