thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lúc chết được với tình
 
... tặng khiêm lê trung.
 
Anh yêu!
- để nhìn sao thiệt tự nhiên
em nghĩ
... anh cũng phải hoá trang
 
trời ạ!
- tôi đây đương ở ngang họng súng
hay dưới giá treo cổ đấy?
 
kể như lần này không chắc thoát được
- như những lần trước -
nhưng! chắc chắn một điều
trong tai hiện thời câu “i want to live with my own
i want to live with my own”
... vẫn nghe vang vang
thì
buộc phải tách hết mọi ý nghĩ ra ngay lúc này
nghĩa là: báo phải là báo /
                                         mèo phải là mèo
không thể lẫn lộn.
 
bấy giờ
tôi mới nhã nhặn: “em yêu!
- nhớ
đừng vận gì ngoài cái bow tie đỏ tươi dưới cổ anh
 
... thôi nhé!
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018