thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở chỗ câu cua
 
 
 
 

Ở chỗ câu cua

 
... cài hai cái đùi gà vô bẫy
dùng tuyền tiếng mỹ với thằng nhóc
[tóc vàng hoe] sáu tuổi
tôi nói: “crabs, they eat chicken like human beings did”
thằng nhóc trố mắt kêu: “really!”
[ỡm ờ] tôi đáp: “really”.
 
lúc liệng bẫy cua xuống chân cầu
... nếu ở việt nam bây giờ
[dĩ nhiên] nói tuyền tiếng việt
với thằng nhóc cũng trạc sáu/bảy tuổi tôi sẽ nói:
“người mình hiện thời ăn [chận] bẩn không thua heo”.
 
... rồi thực mơ hồ
tôi thấy thằng nhóc
mặt tỉnh rụi
đáp [chắc nịch]: “đúng vậy”.
 
north beach 1/1/2010.
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018