thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rồi cũng theo mùa
 
 
 
 

Rồi cũng theo mùa

 
... em ngồi phía sau
hai cái ly / chai rượu đỏ
 
tôi đứng
- tán hươu
tán vượn [cặp mắt của con cú]
... đảo qua / đảo lại
 
em mặc vớ đỏ
nhìn ra hàng cây
- trụi lá
viền môi em kẻ màu đỏ
chẳng nhớ đã uống hết
- ly rượu thứ mấy (!)
thì em đòi về
… hai gò má em đỏ
hai tròng mắt tôi đỏ
 
thực ra mọi việc
không đi đến đâu
[tôi chả tán hươu
tán vượn gì thêm]
em cứ dứt khoát cho rằng
... hàng cây trụi lá
cặp mắt tôi cú vọ
là hình ảnh của những ẩn số
cần giải mã
 
- khỉ thật!
mà tôi thì chụp được mỗi hàng cây.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018