thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chịu một trận mưa [trầm thống]
 
Mưa dai dẳng
chân bó dai dẳng
(đã thế lại ngáp vắn
ngáp dài)
... liên tục
 
Sang ngày thứ năm
(nhờ giữa ngày mưa ngưng
- nắng cả nửa buổi)
liền mang bản chất việc mưa
... mấy ngày ròng ra
phân tích
 
Tôi tá hoả
- thống kê cho biết
thường
mưa triền miên như vầy
 
Số người trầm uất nhẹ
... sẽ trở nặng thêm
số người vướng nặng rồi
chỉ muốn tự vẫn
 
Nhìn lại mình
- trời!
cũng một dạng trầm uất
mạng chưa toi nhờ ngáp vắn
ngáp dài
... chắc (!)
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018