thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Để em ngó mưa
 
tạt vô de young
- trời
buổi trưa đầy mưa
gió nổi
[có cảm tưởng laptop đeo
trĩu trên vai
là cây shotgun!]
 
... từ cửa [hông] bước vào ánh nhìn đập liền bức tranh
“ngày 13 tháng 2 năm 1958
của joan brown”
[chả có ai nằm rạp dưới đất]
 
 
cấp kỳ người đàn bà
vĩnh viễn ở với thơ
 
... từ đây
 
tôi giở laptop
[hệt giương nòng súng]
gõ khắp mặt chữ
- có cảm tưởng lia phát một
xuống đỉnh đầu
 
... dạ!
khỏi nói lúc mím môi
[là lúc nạp đạn]
chộp được gì (!) chung quanh
tôi cũng cho vào đây
 
được.
 
2/13/10
 
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018