thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Não nề một bộ từ
 
Ngôn từ chết ngả chết nghiêng
đè lên ngực
chúng không thể nói hết những hỗn độn trong đời sống
 
Người ta thần tượng hoá chế độ
đánh bả cộng đồng
ngưới ta thần linh hoá chủ thuyết
bùa ngải xã hội
 
Làu nhàu ở đây
đám đông mất đầu
dùng lá cờ như xú-chiêng xì-líp
thắt vai cuốn cổ nhau
 
Lúc nhúc ở đó
não trạng đỏ đỏ hồng hồng
- mầu nhiệm hoá lãnh tụ -
xã hội hầu đồng
ôm chặt quá khứ
 
Thế giới bên ngoài không còn ai điên
chống chế cho những chủ thuyết
họ cãi nhau
về sự chọn lựa cái tốt hơn
họ trong sáng hơn
thành tâm hơn
sống giàu hơn
và cũng sang trọng hơn
 
Não nề bộ từ
không thể nói hết những hỗn độn trong đời sống
ngôn ngữ Việt la liệt
chết ngả chết nghiêng.
 
 
 
---------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021