thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thói nhà
 
người đã ở trăm năm cùng niên kỷ
huyền sử những trụ đèn không tên
cột mốc lằn biên nghi thức
trấn lột hằng hà
người sống lâu năm tinh như chồn cáo
phất đất rền rĩ cuộc hưng phồn
 
xả xuống lớp áo bận tự nhiên
buổi chiều
không ra ngoài bèo nhèo khung lụa
đánh trần bùn non
con mắt độc chăm hẳm
chuôi gió bén quét càn qua lối
ngã rạp đồng tranh
đầu hôm sao nựng dậy
 
lắng tàn sương nội
xuống không trên vùng hoang
tuổi phả nồng. tượng
mặt đồng lãnh trơ
từ thuở mùa đi tới giờ không ai biết
tới giờ bến đóng trại huyền cơ
lẽ thấu đời thường tay nắm quỷ
trôi về biển dạ nao nao
hỏi sông lạc thảo man phương trầm tuý
 
dựa lưng phường rối nước gầy
chim dồng dộc bán thương phiền não
tu oa đạp huyết lềnh phương nam
chợ hết ngày phiên truy về
thuỷ khẩu
con sáo đứng bình than
miền thở trăng tàn cược
bao lâu nữa thói nhà tang động
trống bít bưng tình dở dang niết hồn
lùm lùm dâu bể
 
6/5/11
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018