thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
sự nghiệp
 
tôi khởi đầu sự nghiệp
bằng những bước chân voi dẫm xuống nấm mồ
[vi lô tượng đồ nghiệt ngã]
nấm mồ của bấy ngàn năm linh sử chôn chặt đáy cương thường
nấm mồ của những oan hồn ngóc đầu dậy kêu đòi giải thoát
có gì lấn cấn giữa bàn thờ tổ tiên
và dải khăn điều của người sơn đông mãi võ
tôi khởi đầu sự nghiệp bằng những tiếng phèng la tùng xoè
bằng rượu phun chát ma trắc mặt bùn
của gã mạc rô chui lòn hang động
gõ gõ gõ
hột mè trui chặt cửa sinh từ
con chồn đèn liếm mép
nhăm nhăm sự nghiệp tôi từ một túm lông mũi tinh nghịch khí trời
vậy mà biến đổi cả cơ ngơi thời tiết
nên cuộc bể dâu đằng đằng
đánh bóng tôi trời dang nắng bữa trưa
bỗng sụp xuống thần lờ hôn ám
 
tôi khởi đầu sự nghiệp
bằng chiếc hòm thuỷ tinh
canh gác triệu triệu hình nhân thất tán
 
18 mai 11
 
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018