thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
joyce | mã giời ăn
 
 

joyce

 
mẹ đặt tên con hoan lạc
cuối làng mùa nắng chửa trâu
mây bay ngoài phường tạo tác
vẽ hoa siêng nét mặt rầu
 
bỗng loe giữa tuồng kinh dị
ai thò tay bưng mặt trời
tràng ho rùng rùng bệnh quỷ
khạc đùng đình một búng dơi
 
em đổi tên em muộn phiền
đất nứt hai miền bổ báng
 
 
 

mã giời ăn

 
cánh đồng núp sau cơn dông
bông lúa ngả mình đau trái rạ
nước lên ròng ròng thổ phỉ mùa ăn chân
ngón tiên chỉ đục ngầm trang đất
 
búi tóc chị đày phiên chợ hôm
ma da đầu làng đánh đu   ò    i    ẹ
kì kèo gã dạ du ngủ lang thành hoàng
bấn ra quỷ thai liên trì õng ẹo
làm gì có đồng trinh lũ côn trùng đeo bít tất
khỉ đeo mặt nạ hiếp người
 
ràoràoràorào              mọt nghiến răng đầy cột nước
sách mổ ra phành bụng chương
nhiều khi máu ri rỉ
từ một mấu xương rùng mình cải táng
 
21 mai 11
 
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018